Różnice we wdrożeniu Magento: 150.000 PLN vs 380.000 PLN

Różnice we wdrożeniu Magento: 150.000 PLN vs 380.000 PLN

Jeśli chcesz dowiedzieć się skąd biorą się tak duże różnice w cenie, mimo, że są to oferty otrzymane na takie samo zapytanie ofertowe, przeczytaj ten artykuł!

Co znajdziesz w tym artykule?

Różnice we wdrożeniu Magento za 150.000 PLN vs 380.000 PLN?
Porównanie stawki godzinowej oraz liczby godzin
Jakie są różnice we wdrożeniu Magento?
Co wynika z omówionych różnic?
Podsumowanie

Różnice we wdrożeniu Magento za 150.000 PLN vs 380.000 PLN?

Na wstępie, prosta odpowiedź na to skomplikowane pytanie. Różnica wynika głównie z innego zakresu prac realizowanych w ramach obu wdrożeń.

Można wskazać kilka kluczowych różnic, takich jak:

 • zakres i szczegółowość analizy przedwdrożeniowej – w tym obszarze często pojawiają się duże różnice w wycenie, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych
 • wykonywane integracje – mogą być to integracje oparte na wymianie plików CSV lub wykonywane za pomocą API
 • uwzględnienie PIMa – w ramach większych projektów często wdrażany jest PIM, podczas gdy w przypadku mniejszych wycen nie jest on uwzględniany
 • uwzględnienie uruchomienia produkcyjnego w cenie – chodzi o uwzględnienia UATów i kosztu uruchomienia produkcyjnego

To jest skrótowa odpowiedź na to pytanie, natomiast jeżeli temat Cię zainteresował, zachęcam do przeczytania głównej części tego artykułu.

Porównanie stawki godzinowej oraz liczby godzin

Niedawno rozmawiałem z jednym z naszych klientów, który zbierał oferty na wdrożenie sklepu Magento i zgłosił się do czterech firm.

Wszystkie firmy, odpowiadając na to samo zapytanie ofertowe, przygotowały zupełnie różne oferty. Dwie z nich zaoferowały wdrożenie Magento za budżet około 150.000 PLN, a dwie pozostałe za około 400.000 PLN.

Klient naturalnie zastanawiał się, skąd taka duża różnica między ofertami, skoro wszystkie agencje ecommerce zapewniały, że uwzględniły wszystkie wymagania funkcjonalne z briefu, i które były doprecyzowywane na dodatkowych spotkaniach.

Stawka godzinowa

Na początku zasugerowałem klientowi, aby porównał przede wszystkim stawki godzinowe. Okazało się, że wszystkie agencje ecommerce proponowały stawkę godzinową w przedziale 230 PLN – 250 PLN.

Ponieważ stawka godzinowa była identyczna, a wszystkie agencje przygotowały ofertę na wdrożenie w modelu rozliczeniowym time and materials, różnica musiała leżeć w liczbie godzin przeznaczonych na realizację projektu.

Liczba godzin

W przypadku dwóch agencji liczba godzin była ponad dwukrotnie mniejsza niż u dwóch pozostałych. To oznaczało, że agencja ecommerce oceniła pracochłonność realizacji identycznego sklepu internetowego na praktycznie dwa razy mniej, co jest dość ciekawe.

Następnie pojawia się pytanie, skąd wynika ta różnica w liczbie godzin.

Może to być związane z zespołem projektowym. Jeżeli w zespole projektowym znajduje się dużo niedoświadczonych osób, na przykład juniorów, będą oni potrzebować więcej czasu na kodowanie danej funkcjonalności.

Jeżeli więc agencja ecommerce zaproponowała taką samą stawkę godzinową, ale jeden zespół składał się z programistów mid i senior, a drugi z juniorów i midów, to oczywiste, że ta z mniej doświadczonym zespołem będzie potrzebowała więcej godzin na zakodowanie danego sklepu internetowego.

Jednak poszukiwanie problemów w tym obszarze zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ wszystkie cztery agencje ecommerce zaproponowały bardzo doświadczony zespół składający się wyłącznie z seniorów i midów.

Różnice we wdrożeniu Magento

Jakie są różnice we wdrożeniu Magento?

Mamy więc sytuację: stawka godzinowa jest taka sama, zespół jest bardzo podobny i certyfikowany przez Adobe w zakresie Magento, a jedynym elementem różniącym oferty jest liczba godzin.

Okazuje się, że jedna agencja chce zrealizować dane wdrożenie Magento za ponad dwa razy mniej godzin, a druga za znacznie większą liczbę godzin.

W takim wypadnie te wdrożenia nie identyczne – muszą się one różnić, ponieważ różne są godziny poświęcone na ich realizację.

Przedstawię najczęstsze różnice, które występują pomiędzy ofertami i które bardzo wpływają na liczbę godzin.

Jeżeli otrzymasz ofertę na Magento i okaże się, że dwie agencje przedstawią ci ofertę na 800.000 PLN, a dwie na 300.000 PLN, możesz przeprowadzić taką samą analizę ofert i prawdopodobnie szybko znajdziesz “szczegóły” różnicujące zakresy.

Analiza przedwdrożeniowa

Często widuję oferty, w których analiza przedwdrożeniowa zajmuje przykładowo 10 albo 20 godzin. Są też oferty, gdzie ta analiza przedwdrożeniowa zajmuje dużo więcej czasu i kosztuje 40.000, 60.000 albo 70.000 PLN.

To ogromna różnica. Zakres tej analizy przedwdrożeniowej za 60.000 PLN nie może być więc taki sam jak ten, gdzie analiza przedwdrożeniowa zajmuje 20 godzin.

W 20 godzin nie da się przeprowadzić sensownej liczby warsztatów. Gdy analityk biznesowy i konsultant ecommerce przeprowadzają warsztat, jedno takie spotkanie może zająć 3 godziny, co daje nam łącznie 6 godzin czasu pracy.

W takim przypadku, jeden warsztat stanowi ⅓ czasu analizy przedwdrożeniowej. Wyraźnie widać, że jeśli analiza przedwdrożeniowa ma trwać 20 godzin, to w rzeczywistości nie jest to pełna analiza, ale raczej pobieżne spisanie zakresu, a być może tylko przekopiowanie ustaleń z oferty.

W każdym razie, różnica w analizie przedwdrożeniowej może być znaczna, często dochodząca do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jeśli w swojej ofercie masz wykonanie dokładnej analizy przedwdrożeniowej, która ma trwać kilka, kilkanaście, czy 20 godzin, to najprawdopodobniej nie jest to pełna analiza przedwdrożeniowa.

Na pewno nie obejmuje ona warsztatów ani przygotowania projektów graficznych czy architektury systemu. Po prostu nie da się tego zrobić w tak krótkim czasie.

Możliwe, że otrzymasz plik Word, który jest przekopiowany z innych projektów i który bardzo ogólnie opisuje zakres wdrożenia. Opis jest na tyle ogólny, że później może okazać się, że twoje wyobrażenie o działaniu danej funkcjonalności będzie całkiem inne niż rzeczywistość, ponieważ opis funkcji w dokumencie w żaden sposób nie opisuje efektu końcowego, który ma zostać osiągnięty.

Dobra analiza przedwdrożeniowa zapewnia ci finansowe bezpieczeństwo. Jeśli przeprowadzisz obszerną analizę przedwdrożeniową, która dokładnie opisuje zakres projektu, to prawdopodobieństwo, że budżet wyestymowany na podstawie takiej analizy będzie zgodny z ostatecznym kosztem wdrożenia twojego ecommerce, jest dużo większe.

Jeżeli analiza będzie pobieżna, istnieje ryzyko, że budżet wdrożenia sklepu internetowego znacząco wzrośnie. Nie mówimy tutaj o wzroście kilkudziesięcioprocentowym ale o kilkukrotnym.

Integracje

Kolejnym istotnym aspektem jest rodzaj wykonywanych integracji. Istnieje znaczna różnica w koszcie wykonania integracji z wykorzystaniem API i tej, gdzie przesyłane są pliki CSV.

Szybsza i bezpieczniejsza integracja, narażona na mniejszą liczbę błędów, która umożliwia automatyzację realizacji wszystkich zamówień i nie generuje błędów, to ta wykonywana z wykorzystaniem API.

Natomiast przesyłanie plików CSV jest często pełne błędów, wolne i nie zapewnia natychmiastowej wymiany danych. To stanowi duży problem, zwłaszcza w biznesach, gdzie towar szybko się rotuje i szybko schodzi ze stanów albo gdzie ceny zmieniają się dynamicznie.

Wykonanie tej pierwszej integracji często kosztuje 160 godzin, wykonanie tej drugiej kilkanaście. To wpływa na koszt wykonania tej integracji, ale również na otrzymany efekt. Integracja realizowana za pomocą API różni się od tej za pomocą plików CSV.

Wdrożenie PIM

Kolejnym aspektem, który często różnicuje wdrożenia Magento, jest wdrożenie PIM.

W przypadku tych większych wycen wdrożenia Magento, wykonawca często wdraża od razu PIM, na przykład Akeneo albo Ergonoda. W przypadku mniejszych wdrożeń najczęściej nie uwzględnia się PIM, a zarządzanie danymi wolnozmiennymi ma się odbywać za pomocą systemu ecommerce.

Jeśli działasz na kilku rynkach, obsługujesz różne języki i sprzedajesz poprzez różne kanały, nie tylko w ecommerce, ale również na różnych marketplace’ach czy w sprzedaży offline, wdrożenie PIM staje się niemal obowiązkowe.

Są dwa powody: po pierwsze zmniejszy się liczba błędów i nie będzie trzeba ręcznie ujednolicać danych na różne rynki. Po drugie PIM ułatwia realizację automatyzacji wykorzystujących AI, co przy tak dużej ilości contentu jest olbrzymią oszczędnością czasu.

Gotowe moduły

Często we wdrożeniach, które kosztują zdecydowanie mniej, próbuje się zaimplementować większość funkcjonalności poprzez instalację gotowych modułów.

Nie jest to jednak idealne rozwiązanie. Na blogu pisałem już na temat wykorzystywania gotowych modułów, więc zachęcam do jego przeczytania. Pisałem również o tym czym jest dług technologiczny, wpis ten szczególnie polecam osobom zainteresowanym projektami ecommerce.

Po przeczytaniu tych dwóch wpisów zrozumiesz, co oznacza wykorzystywanie ogromnej liczby modułów firm trzecich.

W skrócie, korzystanie z wielu gotowych modułów generuje bardzo wysokie koszty późniejszego utrzymania i rozwijania serwisu, co oczywiście jest problematyczne. Doprowadza to do sytuacji, że na wdrożeniu oszczędzasz powiedzmy 150.000 PLN, ale przez tą oszczędność utrzymanie będzie kosztowało wielokrotnie więcej.

Funkcjonalności

Kolejnym aspektem, który różnicuje wdrożenia Magento, jest to, czy dana funkcjonalność dokładnie spełnia Twoje potrzeby.

Przykładowo, rozważmy funkcjonalność schowka w Twoim sklepie ecommerce. Jeśli nie jest dana fukcjonalność dokładnie opisana to przykładowo nie wiadomo czy ten schowek będzie działać tylko dla zalogowanych użytkowników, czy również dla niezalogowanych.

Jeśli agencja ecommerce przed przygotowaniem ostatecznej oferty szczegółowo omówiła z Tobą tę kwestię i dowiedziała się, jak chcesz, aby ten schowek funkcjonował, wdrożenie takiej funkcjonalności może okazać się droższe.

Na przykład, jeśli schowek ma działać również dla niezalogowanych użytkowników, koszt wdrożenia będzie wyższy, niż gdyby miał działać tylko dla użytkowników zalogowanych.

Różnica w cenie może wynosić nawet kilkanaście godzin pracy na pojedynczej funkcjonalności, co w przypadku większej ilości funkcjonalności prowadzi do znacznej różnicy w kosztach.

Jeśli analiza przedwdrożeniowa opisuje zakres funkcjonalny tylko bardzo ogólnie, możesz spotkać się z problemem, że w czasie wdrożenia otrzymasz funkcjonalność, która nie spełnia Twoich oczekiwań. Sama nazwa funkcjonalności się zgadza, ale to tyle. Tak naprawdę nie działa ona zgodnie z Towimi oczekiwaniami.

Agencja ecommerce może wtedy stwierdzić, że brakujące elementy mogą zostać dodane, ale będzie to wiązało się z dodatkowymi kosztami, ponieważ nie były one uwzględnione w pierwotnej wycenie. I tak oto wdrożenia miało kosztować 150.000 PLN, ale budżet systematycznie rośnie.

UATy i uruchomienie produkcyjne

Ważne jest, aby oferta zawierała budżet na testy UAT (User Acceptance Testing) i poprawianie ewentualnych błędów po tych testach, a także budżet na uruchomienie produkcyjne.

Definicja końca wdrożenia sklepu na Magento może być różna – może to być moment uruchomienia serwisu dla ostatecznych użytkowników lub moment, gdy wszystkie funkcjonalności zostały zakodowane, ale serwis nie jest jeszcze udostępniony dla ostatecznych użytkowników.

Często oferty agencji ecommerce nie uwzględniają przeprowadzenia testów UAT, poprawek po tych testach oraz uruchomienia produkcyjnego. Jeśli te elementy nie są uwzględnione, będziesz musiał pokryć te koszty dodatkowo, a nie zostały one przewidziane na poziomie oferty. Okazuje się, że w ofercie za przykładowo 380.000 PLN ten zakres prac jest ujęty w cenie, ale w ofertach za 150.000 PLN już nie.

Testowanie

Ważne jest również uwzględnienie testów i testowania. Istnieje coś, co nazywa się QA (Quality Assurance). Są to porocesy testowania zapewniające, że zakdowoane elementy są pozbawione błędów.

Każda funkcjonalność przed oddaniem jej do Ciebie powinna zostać sprawdzona przez testera.

Często zauważam, że oferty na wdrożenie Magento przewidują na te manualne testy tylko około 30 godzin w ramach całego projektu. Nie jest możliwe wytestowanie każdej pojedynczej funkcjonalności w ciągu łącznie 30 godzin.

W rezultacie, praca testera manualnego jest wykonywana nie przez agencję ecommerce, ale przez Ciebie. Oznacza to, że choć zapłacisz mniej za wdrożenie e-commerce, stracisz więcej czasu na testowanie i komunikację z agencją ecommerce w sprawie poprawek poszczególnych elementów serwisu.

Projekty graficzne

Kolejnym istotnym aspektem, który chciałbym podkreślić, jest to, że wdrożenia Magento różnią się w zależności od podejścia agencji do projektu graficznego.

Czy stworzony frontend jest indywidualnym projektem graficznym, czy jest to lekko zmodyfikowany gotowy szablon, który firma już istnieje, czy wykorzystuje jakiś gotowy szablon, na przykład Luma?

Można lekko modyfikować gotowy szablon, co zajmie około 120 godzin, lub stworzyć i zakodować indywidualny sklep z niepowtarzalnym projektem graficznym, co może zająć nawet ponad 1000 godzin.

Które podejście jest słuszne? Jeśli chcesz zwiększyć współczynnik konwersji i wyróżnić się na rynku, nie wystarczy wykorzystać szablonu, który został stworzony, żeby działał we wszystkich branżach, z wszystkimi typami użytkowników i produktów. Jest to typowe rozwiązanie do wszytkiego, a więc często nie generujące wysokiego współczynnika konwersji.

Istnieją określone zasady UX, według których należy tworzyć frontend, ale optymalizacja i przygotowanie projektu graficznego, który jest idealnie dopasowany do danej branży, produktów i sposobu ich zakupu przez użytkownika, przekłada się na wyższy współczynnik konwersji.

Pojawia się pytanie: jeśli planujesz wydać na sklep internetowy kilkaset tysięcy złotych, czy chcesz bazować na gotowym szablonie, czy na indywidualnym projekcie graficznym? W moim przekonaniu, jeśli chcesz opierać się na szablonie, zamiast na Magento, powinieneś wybrać SaaS, na przykład Shopify, który będzie w takim przypadku znacznie lepszym rozwiązaniem. Wdrożenie będzie kosztowało mniej i jego utrzymanie również.

Co wynika z omówionych różnic?

Jeżeli podliczymy wszystkie różnice to szybko się okaże, że mogą one spokojnie kosztować nawet 200.000 PLN. Oznacza to w skrócie tyle, że oczywiście da się stworzyć sklep na Magento 2 za dużo niższy budżet, ale oczekiwanie, że będzie on dostarczał taką samą wartość jak Magento 2 wdrożne w dwa razy większą liczbę godzin jest po prostu błędne.

W praktyce za 150.000 PLN otrzymujesz produkt niskiej jakości w przypadku projektów Magento 2. W tym budżecie lepszym wyborem byłby Shopify, który oferowałby zdecydowanie lepszy projekt graficzny i więcej funkcji za tę samą cenę.

Jeśli chcesz stworzyć naprawdę świetny sklep internetowy lub platformę B2B na Magento, z integracjami API, indywidualnym projektem graficznym, bez dużego długu technologicznego i który będzie przenoszalny—nie jest to możliwe do zrealizowania w budżecie kilkuset tysięcy złotych.

Nawet jeżeli zakupisz gotowe rozwiązanie Magento, w tym budżecie nie ma miejsca na integracje za pomocą API, przewidziany jest jeden kurier i dostępny jest jeden gotowy szablon graficzny, który jest stosowany w wielu innych projektach e-commerce, więc nie wyróżnisz się na rynku.

W moim przekonaniu, nie jest to najlepszy sposób budowania przewagi konkurencyjnej, ale decyzje biznesowe w twoim ecommerce należą do ciebie.

Zwróciłbym uwagę na zrozumienie, skąd biorą się te różnice w budżecie. Nie wynikają one z tego, że agencja pracuje dwa razy wolniej. Mając programistów na tym samym poziomie doświadczenia, czasy będą podobne.

Zakres wdrożenia i sposób realizacji projektu jest jednak w każdym przypadku inny i stąd biorą się te różnice. W twoim konkretnym przypadku jedno lub drugie rozwiązanie może być lepsze, ale jeśli myślisz, że oba wdrożenia są identyczne i dostarczą ci taką samą wartość, to nie jest to prawda.

wdrożenie magento 2 za 150.000 PLN

Podsumowanie

Różnice we wdrożeniu Magento za 150.000 PLN vs 380.000 PLN wynikają z tego, że zakres wdrożenia jest zróżnicowany. Jeśli zaczniesz precyzować ten zakres i sposób realizacji poszczególnych elementów, okaże się, że są one wykonywane na różne sposoby.

Kilka przykładów, które pokazują jak ten zakres może się różnić, to na przykład:

 • sposób realizacji frontendu – może to być indywidualny projekt graficzny, albo wykorzystanie gotowego szablonu.
 • analiza przedwdrożeniowa – czy jest to krótki dokument w Wordzie czy jest to pełna analiza biznesową z serią warsztatów, ze spisanymi wszystkimi user stories, kryteriami akceptacyjnymi, z przygotowaną architekturą systemu oraz projektami graficznymi.
 • wykonanie integracji – może to być integracja wykonywana za pomocą plików CSV, albo integracja wykonywana za pomocą API.

A jeżeli jesteś na etapie decydowania o rozwiązaniu Magento i zastanawiasz się, czy otrzymane oferty są porównywalne, skontaktuj się ze mną na LinkedInie lub wyślij formularz na naszej stronie. Przeanalizujemy twoją sytuację, dokładnie zbadamy twoje oczekiwania i zaproponujemy koncepcję, która naszym zdaniem sprawdzi się najlepiej w twoim biznesie.

  Chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się do newslettera!  Jak wynegocjować niższą stawkę godzinową z agencją ecommerce?
  Jak wynegocjować niższą stawkę godzinową z agencją ecommerce?
  Co to jest optymalizacja współczynnika konwersji ecommerce?
  Co to jest optymalizacja współczynnika konwersji ecommerce?
  Możliwości marketing automation w Magento
  Możliwości marketing automation w Magento
  Czym są Podstawowe Wskaźniki Internetowe (Core Web Vitals)?
  Czym są Podstawowe Wskaźniki Internetowe (Core Web Vitals)?
  Lista kontrolna budżetu na wdrożenie ecommerce